Τελευταία νέα :

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (ΡΝΗ)

Διαβάστηκε 265 φορές

Protocol No.: APL2-202
Μία μελέτη Φάσης ΙΙα, ανοικτής επισήμανσης, πολλαπλών δόσεων για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της φαρμακοκινητικής του APL-2 με υποδόρια χορήγηση σε ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝΑ "ΑΤΤΙΚΟ", Υπευθ. κ. Βασιλική Παππά
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. κ. Μαρία Αγγελοπούλου

Δημοφιλέστερα

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών