Τελευταία νέα :

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

Διαβάστηκε 393 φορές

1. Protocol No.: PCYC-1138-CA
Τυχαιοποιημένη, Πολυκεντρική Μελέτη της Ιβρουτινίμπης σε Συνδυασμό με την Πομαλιδομίδη και τη Δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ


2. Protocol No.: PCYC-1139-CA
Ανοιχτή Μελέτη της Ιβρουτινίμπης σε Συνδυασμό με την Βορτεζομίμπη και τη Δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

3. Protocol No.: CLBH589D222 (PANORAMA 3)
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη Φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τριών διαφορετικών σχημάτων από του στόματος λαμβανόμενης πανομπινοστάτης σε συνδυασμό με υποδόρια βορτεζομίμπη και από του στόματος δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που έχουν εκτεθεί προηγουμένως με ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

4. Protocol No.: EMN11/HO114
Πομαλιδομίδη σε συνδυασμό με Καρφιλζομίμπη και Δεξαμεθαζόνη (PCd) ως θεραπεία επαγωγής και εδραίωσης, ακολουθούμενη από συνδυασμό Πομαλιδομίδης με Δεξαμεθαζόνη έναντι Πομαλιδομίδης ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με εξελισσόμενο Πολλαπλό Μυέλωμα μετά από προηγούμενη θεραπεία 1ης γραμμής με Λεναλιδομίδη και Βορτεζομίμπη.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

5. Protocol No.:OP-103
Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 3 του συνδυασμού Μελφλουφένης και Δεξαμεθαζόνης σε σύγκριση με την Πολαμιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην Λεναλιδομίδη.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

6. Protocol No.: CA204125
Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, Φάσης 2 μελέτη του συνδυασμού πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς ελοτουζουμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

7. Protocol No.: C16021
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 της δια του στόματος χορηγούμενης θεραπείας συντήρησης με Ιξαζομίμπη μετά την αρχική θεραπεία, σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα που δεν έχουν υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Βλαστοκυττάρων.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

8. Protocol No.: ΕΜΝ14/54767414ΜΜΥ3013 (APOLLO)
Μελέτη φάσης 3 σύγκρισης της πομαλιδομίδης και της δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς δαρατουμουμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

9.Protocol.: STORM
Aσθενείς με πολλαπλό μυέλωμα σε υποτροπή μετά θεραπεία με πομαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, μπορτεζομίδη, καρφιλζομίμπη και δαρατουμουμάμπη (pentarefractory) : Selinexor με δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min (Cockroft – Gault)
Ουδετερόφιλα ≥ 1000/mm3 Αιμοσφαιρίνη ≥ 8.5 g/dL αιμοπετάλια ≥ 75,000/mm3 (για ασθενείς με < 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα) ή ≥ 50,000/mm3 (για ασθενείς με ≥ 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

10.Protocol.: BOSTON
Ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα που έχουν λάβει έως 3 γραμμές θεραπείας. Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη-Selinexor είτε Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Τουλάχιστον 1 προηγούμενη αντιμυελωματική θεραπεία και όχι περισσότερες από 3
Νόσος ευαίσθητη στη μπορτεζομίδη. Προηγούμενη θεραπεία με μπορτεζομίδη ή άλλον αναστολέα πρωτεασώματος (PI) επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται: - κατά τη διάρκεια αγωγής με μπορτεζομίδη πέτυχε τουλάχιστον ≥ PR ΚΑΙ Δεν έγινε διακοπή της μπορτεζομίδης εξαιτίας σχετιζόμενης με το φάρμακο τοξικότητας Grade 3 ή μεγαλύτερο ( ≥ Grade 3), ΚΑΙ Τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς αγωγή με PI πριν το C1D1 της μελέτης
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ

11. Protocol.: EFC14335
Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνη έναντι της πομαλιδομίδης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

 

12. Protocol No.: 20150262
Στοιχεία από την Καθημερινή Πρακτική σχετικά με τη Χρήση της Καρφιλζομίμπης Μεταξύ Ασθενών με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα στην Ευρώπη

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

12 Οκτ 2017 Δράσεις