ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

Διαβάστηκε 112 φορές

1. Protocol No.: PCYC-1138-CA
Τυχαιοποιημένη, Πολυκεντρική Μελέτη της Ιβρουτινίμπης σε Συνδυασμό με την Πομαλιδομίδη και τη Δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

 

2. Protocol No.: PANORAMA 3
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη Φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τριών διαφορετικών σχημάτων από του στόματος λαμβανόμενης πανομπινοστάτης σε συνδυασμό με υποδόρια βορτεζομίμπη και από του στόματος δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που έχουν εκτεθεί προηγουμένως με ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

 

1. Protocol No.: EMN11/HO114
Πομαλιδομίδη σε συνδυασμό με Καρφιλζομίμπη και Δεξαμεθαζόνη (PCd) ως θεραπεία επαγωγής και εδραίωσης, ακολουθούμενη από συνδυασμό Πομαλιδομίδης με Δεξαμεθαζόνη έναντι Πομαλιδομίδης ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με εξελισσόμενο Πολλαπλό Μυέλωμα μετά από προηγούμενη θεραπεία 1ης γραμμής με Λεναλιδομίδη και Βορτεζομίμπη.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

2. Protocol No.:OP-103
Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 3 του συνδυασμού Μελφλουφένης και Δεξαμεθαζόνης σε σύγκριση με την Πολαμιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην Λεναλιδομίδη.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

3. Protocol No.: CC-4047-MM 007
Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη Φάσης 3 για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της πομαλιδομίδης, βορτεζομίμπης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης έναντι βορτεζομίμπης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

4. Protocol No.: CA204125
Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, Φάσης 2 μελέτη του συνδυασμού πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς ελοτουζουμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

5. Protocol No.: C16021 – Tourmaline-MM4
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 της δια του στόματος χορηγούμενης θεραπείας συντήρησης με Ιξαζομίμπη μετά την αρχική θεραπεία, σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα που δεν έχουν υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Βλαστοκυττάρων.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

6. APOLLO
Ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λαβει >2 γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν μπορτεζομίδη & λεναλιδομίδη. Το άτομο πρέπει να είχε ανταπόκριση (δηλ. PR ή καλύτερη) στην προηγούμενη θεραπεία.
Οι ασθενείς τυχαιοποιούνται να λάβουν πομαλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη +/- δαρατουμουμάμπη
Μετρήσιμη νόσος
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία εξέλιξης της νόσου (PD) κατά τη διάρκεια ή μετά από το τελευταίο σχήμα.
Οι ασθενείς που έλαβαν μόνο 1 γραμμή προηγούμενης θεραπείας πρέπει να έχουν επιδείξει PD κατά ή εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του σχήματος που περιέχει λεναλιδομίδη (δηλ. ανοχή στη λεναλιδομίδη).
Ουδετερόφιλα≥1,0 x 109 /L
Αιμοσφαιρίνη≥7,5 g/dL
Αιμοπετάλια ≥75 × 109 /L στα άτομα στα οποία στα οποία ≥50% των εμπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών είναι πλασματοκύτταρα
Κάθαρση κρεατινίνης ≥30 mL/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

7. STORM
Aσθενείς με πολλαπλό μυέλωμα σε υποτροπή μετά θεραπεία με πομαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, μπορτεζομίδη, καρφιλζομίμπη και δαρατουμουμάμπη (pentarefractory) : Selinexor με δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min (Cockroft – Gault)
Ουδετερόφιλα ≥ 1000/mm3 Αιμοσφαιρίνη ≥ 8.5 g/dL αιμοπετάλια ≥ 75,000/mm3 (για ασθενείς με < 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα) ή ≥ 50,000/mm3 (για ασθενείς με ≥ 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

8. BOSTON
Ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα που έχουν λάβει έως 3 γραμμές θεραπείας. Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη-Selinexor είτε Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Τουλάχιστον 1 προηγούμενη αντιμυελωματική θεραπεία και όχι περισσότερες από 3
Νόσος ευαίσθητη στη μπορτεζομίδη. Προηγούμενη θεραπεία με μπορτεζομίδη ή άλλον αναστολέα πρωτεασώματος (PI) επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται: - κατά τη διάρκεια αγωγής με μπορτεζομίδη πέτυχε τουλάχιστον ≥ PR ΚΑΙ Δεν έγινε διακοπή της μπορτεζομίδης εξαιτίας σχετιζόμενης με το φάρμακο τοξικότητας Grade 3 ή μεγαλύτερο ( ≥ Grade 3), ΚΑΙ Τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς αγωγή με PI πριν το C1D1 της μελέτης
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Δημοφιλέστερα

Μη επιτρεπόμενες θεραπείες

15 Μαϊ 2017 Νέα / Ειδήσεις

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

12 Οκτ 2017 Δράσεις