Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ε.Α.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

21/1/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
9.30‐11.00 Μορφολογία αίματος‐ μυελού σε φυσιολογική αιμοποίηση/ μη αιματολογικά νοσήματα Κ. Μεγαλακάκη
11.30‐13.00 Μορφολογία αίματος/ μυελού σε αιματολογικά νοσήματα. Ε. Γρίβα

18/2/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
9.30‐11.00 PNH – Απλαστική αναιμία Ε. Σολωμού
11.30‐13.00 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη Ε. Γρουζή

13‐17/2/2017
09.00‐ 16.00 Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερικά Νοσοκομεία

18/3/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
Κληρονομούμενες διαταραχές αιμόστασης: διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος
9.30‐11.00 Νόσος von Willebrand
Σ. Βακαλοπούλου 11.30‐13.00 Αιμορροφιλία Α. Κουραμπά

3‐7/4/2017
14.00‐ 19.00 Eκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας.

20/5/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
Θεραπευτικές εξελίξεις στις Οξείες Λευχαιμίες: 9.30‐11.00 Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία
Αικ. Μεγαλακάκη – Π. Λαμπροπούλου 11.30‐13.00 Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία Μ. Μπακίρη

1/7/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
Ενημέρωση για τις σημαντικότερες εργασίες του EHA 2017 9.30‐11.00 Κλινικές εργασίες
Ν. Σταυρογιάννη
11.30‐ 13.00 Βιολογία νοσημάτων Κ. Σταματόπουλος

18‐22/9/2017
09.00‐ 16.00 Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερικά Νοσοκομεία

23/09/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
9.30‐11.00 Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα πλην ΧΜΛ Δ. Σωτηρόπουλος
11.30‐13.00 Χρονία Μυελογενή Λευχαιμία: δρόμος προς την «ίαση»
Μ. Παγώνη

21/10/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
Ανίχνευση υπολειμματικής νόσου / κλινική σημασία: 9.30‐11.00 Οξείες Λευχαιμίες
Π. Τσιριγώτης
11.30‐13.00 Λεμφώματα/ΧΛΛ Μ. Αγγελοπούλου

25/11/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
9.30‐13.00 συζήτηση / ανάλυση θεμάτων που έχουν υποβληθεί από τους ειδικευόμενους

11‐15/12/2017
14.00‐ 19.00 Eκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας

16/12/2017 Δώμα, Ευαγγελισμός
Ενημέρωση για τις σημαντικότερες εργασίες του ASH 2017 9.30‐11.00 Κλινικές εργασίες
Ε. Τέρπος
11.30‐ 13.00 Βιολογία νοσημάτων Κ. Σταματόπουλος

Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων Αιματολογίας σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας:
Αθήνα: Eρευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΠΠΚ Κλινικής, Μιχαλακοπούλου 176.
Θεσσαλονίκη: Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

23/1/2016 , Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Βιολογία/ταξινόμηση πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων. Ε.Τέρπος 11:30-13:00 Αλγόριθμος θεραπείας πολλαπλού μυελώματος Χ.Κυρτσώνη

20/2/2016, Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Μορφολογία αίματος- μυελού σε φυσιολογική αιμοποίηση/ μη αιματολογικά νοσήματα K.Λιάπης
11.30-13:00 Μορφολογία αίματος/ μυελού σε αιματολογικά νοσήματα. Ε.Γρίβα

22-26/2/2016
09:00- 16:00 Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερικά Νοσοκομεία
Αθήνα: Eρευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΠΠΚ Κλινικής, Μιχαλακοπούλου 176.
Θεσσαλονίκη: Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή

19/3/2016, Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Ομοιοστασία σιδήρου- σιδηροπενική αναιμία Μ.Παπαιωάνου
11:30-13:00 Αιματολογικές εκδηλώσεις μη αιματολογικών νοσημάτων. Παντελίδου Δέσποινα

28/3/2016-01/4/2016
14:00- 19:00 Eκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας.
Αθήνα: Eρευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΠΠΚ Κλινικής, Μιχαλακοπούλου 176.
Θεσσαλονίκη: Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή

21/5/2016, Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Κληρονομούμενες αναιμίες: Θεραπευτική αντιμετώπιση. Α. Κουράκλη
11:30-13:00 Κληρονομούμενες αναιμίες: Διαγνωστική προσπέλαση. Π. Τσαφταρίδης

23-27/5/2016
09:00- 16:00 Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερικά Νοσοκομεία
Αθήνα: Eρευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΠΠΚ Κλινικής, Μιχαλακοπούλου 176.
Θεσσαλονίκη: Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή

25/6/2016 Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Βασικές έννοιες κυτταρικής και χυμικής ανοσίας. Κλινικές εφαρμογές σε αιματολογικά νοσήματα. Π.Παναγιωτίδης
11:30- 13:00 Βασικές έννοιες γονιδιακής θεραπείας. Κλινικές εφαρμογές σε αιματολογικά νοσήματα. Ε.Γιαννάκη

17/09/2016 Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Θρομβοπενία: Διαφορική διάγνωση-θεραπευτική αντιμετώπιση Χριστοφορίδου Άννα
11:30-13:00 Θρομβοφιλία:Διάγνωση-θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθηνά Μούγιου

17-21/10/2016
14:00- 19:00 Eκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας
Αθήνα: Eρευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΠΠΚ Κλινικής, Μιχαλακοπούλου 176.
Θεσσαλονίκη: Αιματολογικό Εργαστήριο Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Παπανικολάου, Εξοχή

22/10/2016 Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00 Kόστος σύγχρονων θεραπειών στην αιματολογία : συσχέτιση με το θεραπευτικό αποτέλεσμα και το κόστος της απώλειας ζωής του ασθενούς
Αθανασάκης Κώστας (Ερευνητής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα)
11:30-13:00 Πρακτικές εφαρμογές για την μείωση του κόστους στην διερεύνηση και αντιμετώπιση αιματολογικών νοσημάτων
Δήμου Μαρία

17/12/2016, Δώμα Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
9:30-11:00
Παρηγορητική θεραπεία στον αιματολογικό ασθενή. Ι.Αποστολίδης
11:30-13:00 Συζήτηση με τους ειδικευομένους για τις νεώτερες διαγνωστικές/κλινικές προοπτικές . Παρουσία των μελών της επιτροπής Εκπαίδευσης ΕΑΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

Δείτε το pdf

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

Δείτε το pdf

Δημοφιλέστερα

Μη επιτρεπόμενες θεραπείες

15 Μαϊ 2017 Νέα / Ειδήσεις

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

12 Οκτ 2017 Δράσεις