Τελευταία νέα :

7-10 Νοεμβρίου 2019

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

 

Επιστημονική Εκλήλωση Τμημάτων "Οξειών Λευχαιμιών & Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων" - "Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων & Μυελικής Ανεπάρκειας" - "Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων"

18 - 20 Μαΐου 2018

Αθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ενθαρρύνει έμπρακτα τη δωρεά ομφαλοπλακουντικού μοσχεύματος προς τις τρεις δημόσιες τράπεζες που υπάρχουν στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Μέσα από τη δημόσια προσφορά θα μπορέσουν να βρουν μόσχευμα περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες και έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να σωθούν ασθενείς που χωρίς τη μεταμόσχευση δεν θα είχαν προσδόκιμο επιβίωσης.

Η ιδιωτική φύλαξη ομφαλοπλακουντικού αίματος, καθιστά ανενεργή τα μοσχεύματα αυτά, καθώς σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ίδιο άτομο σε περίπτωση που στο μέλλον έχει ανάγκη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.

Παράλληλα η ΕΑΕ ενημερώνει ότι η απομόνωση/έκπτυξη και φύλαξη κυτταρικών σειρών από το ομφαλοπλακουντικό αίμα (π.χ. των μεσεγχυματικών κυττάρων), δεν έχει καμία κλινική χρησιμότητα. Η χρήση τους μπορεί να γίνει μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή στα πλαίσια εγκεκριμένων κλινικών μελετών. Εάν στο μέλλον επιβεβαιωθεί κλινικό όφελος από τη χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων σε κάποια νοσήματα, μεσεγχυματικά κύτταρα μπορούν να απομονωθούν από διαφόρους ιστούς του σώματος του ασθενούς.

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΕ συστάθηκε συμβουλευτική επιτροπή για θέματα Αιμοδοσίας, ώστε να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την οργάνωση του συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: Ι. Σπηλιωτοπούλου (Πρόεδρος), και Μ. Γκανίδου, Ε. Γρουζή, Λ. Δαδιώτης, Γ. Θεοδοσιάδης, Μ. Καρακάντζα, Κ. Σταμούλης (μέλη).

Οι απόψεις της επιτροπής που αποτυπώνονται στο κείμενο που ακολουθεί, θεωρούμε ότι εκφράζουν τις θέσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Αθήνα, Απρίλιος 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ - Ανακοίνωση Δραστηριότητας Ελληνικών Μεταμοσχευτικών Κέντρων  - 5η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για τους Νοσηλευτές, Τεχνολόγους,Βιολόγους, Γιατρούς, ...,που ασχολούνται με τον Αιματολογικό Ασθενή - 13 & 14 Μαΐου 2017

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2016

 

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών