Τελευταία νέα :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: 

Γρουζή Ελισάβετ

Αντιπρόεδροι:         

Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Τσιριγώτης Παναγιώτης

Γεν. Γραμματέας:     

Κατωδρύτου Ειρήνη

Ειδ. Γραμματέας:     

Μπουζάνη Μαρία

Ταμίας:                      

Μπάτσης Ιωάννης

Μέλη:                       

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Κυριάκου Ηλίας 

Χατζημιχαήλ Ελευθερία 

Χατζηχαρίση Ευδοξία

Δημοφιλέστερα