Τελευταία νέα :

Ιδρυτικά Μέλη / Διατελέσαντες Πρόεδροι

 

Ιδρυτικά Μέλη

1) Γούττας Αρκάγαθος

14) Δεληγιάννης Γεώργιος

2) Μαλάμος Βασίλειος

15) Μακρικώστας Κωνσταντίνος

3) Αλεξανδρίδης Κάρολος

16) Μανδαλάκη Τιτίκα

4) Γαρδίκας Κωνσταντίνος

17) Παπασπύρου Αθηνά

5) Παιδούσης Μικές

18) Φλώρος Αριστομένης

6) Πολίτης Ηλίας

19) Φλώρου Αικατερίνη

7) Κωδούνης Αντώνιος

20) Ιωάννης Πριόβολος

8) Μπάκαλος Δημήτριος

21) Γιατζίδης Ιπποκράτης

9) Φέσσας Φαίδων

22) Παναγιωτόπουλος Ευθύμιος

10) Σταματελάκης Ανδρέας

23) Δανόπουλος Ευτύχιος

11) Τσεβρένης Ιπποκράτης

24) Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

12) Ρόμπος Κωνσταντίνος

25) Καλπακτσόγλου Παρασκευή

13) Παπαγεωργίου Σωτήρης

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι

1961-1966

Αρκάγαθος Γούτας

1966-1970

Δημήτριος Μπάκαλος

1970-1974

Ιπποκράτης Τσεβρένης

1974-1978

Φαίδων Φέσσας

1978-1980

Ζαχαρίας Κομνηνός

1980-1982

Μάθιος Κωνσταντουλάκης

1982-1984

Ζαχαρίας Σινάκος

1984-1986

Μηνάς Αντωνόπουλος

1986-1988

Τιτίκα Μανδαλάκη

1988-1990

Ιωάννης Χριστάκης

1990-1992

Ειρήνη Κοντοπούλου - Γρίβα

1992-1994

Δημήτριος Λουκόπουλος

1994-1996

Ιωάννης Κλωνιζάκης

1996-1998

Νικόλαος Ζούμπος

1998-2000

Γεώργιος Ηλιόπουλος

2000-2002

Ιωάννης Χριστάκης

2002-2004

Αφροδίτη Λουτράδη - Αναγνώστου

2004-2006

Γεράσιμος Πάγκαλης

2006-2008

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

2008-2010

Στέλιος Γραφάκος

2010-2012

Νικόλαος Χαρχαλάκης

2012-2014

Κωνσταντίνος Τσαταλάς

2014-2016

Δημήτριος Καρακάσης

2016-2018 

2018-2020                        

2020-2022

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

Μαρία Παγώνη

Δημοφιλέστερα