Τελευταία νέα :

Σκοπός της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία μας είναι μία από τις παλαιότερες και δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει 61 χρόνια παρουσίας, έχει 1.357 μέλη, εκ των οποίων τα 711 Τακτικά (Αιματολόγοι). Στα πλαίσια της λειτουργούν 10 Επιστημονικά Τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας. Ένας από τους σκοπούς της εταιρείας είναι η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα καθώς και η ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και του έργου νέων αιματολόγων.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ετήσιο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
  • Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που διοργανώνονται από τα Επιστημονικά Τμήματά της με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους ειδικευόμενους Αιματολόγους όλης της χώρας, που καλύπτει όλο το φάσμα της Αιματολογίας, καθώς και σεμινάρια εκπαίδευσης στις Μοριακές Τεχνικές
  • Πολυκεντρικές κλινικές δοκιμασίες και επιδημιολογικές μελέτες για τα κακοήθη και μη αιματολογικά νοσήματα
  • Από το 2015, προκηρύσσει υποτροφίες διετούς διάρκειας η κάθε μία, για νέους Αιματολόγους, με σκοπό την εξειδίκευσή τους σε μεγάλα Αιματολογικά Τμήματα της χώρας

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, οργανώνει συστηματικά από το 1998 τον Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας στη Γενική Αίματος, διαπιστευμένο, πλέον, από τον ΕΣΥΔ, στον οποίο συμμετέχουν 227 κέντρα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το Επιστημονικό Περιοδικό με τον τίτλο “HAEMA/ΑΙΜΑ” αποτελεί το επίσημο έντυπο της ΕΑΕ, το οποίο εκδίδεται από τον Μάρτιο του 1998. Το περιοδικό είναι τριμηνιαίο και στην ύλη του περιλαμβάνονται κλινικές και επιστημονικές μελέτες από όλο το φάσμα της Αιματολογίας.

Η ΕΑΕ από το 2010 έως και σήμερα, διεξάγει με επιτυχία δράσεις Εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την αύξηση του αριθμού α) των εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων και β) των εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών σε ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΕ συνεργάζεται με τα κέντρα εθελοντών δοτών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή».

Επιπλέον, το 2017, το ΔΣ της ΕΑΕ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους την HLA τυποποίηση 22.000 Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία είναι μέλος της European Ηematology Αssociation (EHA) και του European Leukemia Net(ELN) και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα Ευρωπαϊκά Αιματολογικά Συνέδρια που διοργανώνει η ΕΗΑ.

Επίσης, συμμετέχει κάθε χρόνο στην Βαλκανική Ημέρα Αιματολογίας, στα πλαίσια του Αιματολογικού Συνεδρίου της βαλκανικής χώρας που το διοργανώνει.

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών