Τελευταία νέα :

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Διαβάστηκε 980 φορές

Protocol:CABL001A2302 / A Phase 3b, Multi-center, Open-label, Treatment Optimization Study of Oral Asciminib in Patients With Chronic Myelogenous Leukemia in Chronic Phase (CML-CP) Previously Treated With 2 or More Tyrosine Kinase Inhibitors

Μία φάσης IIIb, πολυκεντρική, ανοιχτή, τυχαιοποιημένη μελέτη της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας του από του στόματος χορηγούμενου asciminib έναντι της νιλοτινίμπης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια φάση

Active, not recruiting

2020-006057-21 ( EudraCT Number )

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04948333

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, Υπευθ. Καθ. Γ. Βασιλόπουλος, ΛΑΡΙΣΑ

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Δημοφιλέστερα