Τελευταία νέα :

ΜΥΕΛΟϊΝΩΣΗ

Διαβάστηκε 244 φορές

Protocol No: M20.178

«Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Navitoclax σε συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη έναντι της καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας σε συμμετέχοντες με Υποτροπιάζουσα Ανθεκτική Μυελοΐνωση. (TRANSFORM-2)»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ 

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Protocol No: ACE-536-MF-002

«Μια φάση 3, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Luspatercept (ACE-536) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε άτομα με μυελοΐνωση που σχετίζεται με μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα σε ταυτόχρονη θεραπεία αναστολέων JAK2 και που απαιτούν μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων. (INDEPENDENCE)»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών