Τελευταία νέα :

ΜΥΕΛΟϊΝΩΣΗ

Διαβάστηκε 2195 φορές

Protocol: MANIFEST.2 / CPI 0610-04 Phase 3 Study of Pelabresib (CPI-0610) in Myelofibrosis (MF) (MANIFEST-2) (MANIFEST-2) Active, not recruiting

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ, του συνδυασμού Pelabresib (CPI-0610) και ρουξολιτινίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου και ρουξολιτινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους με αναστολέα JAK ασθενείς, με μυελοΐνωση (MF)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04603495

2020-001989-10 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Υπευθ. Καθ. Μ. Βουλγαρέλης

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", Υπευθ. Αν.Καθ. Στ. Γιαννούλη

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Καθ. Ι. Κοτσιανίδης

Protocol: XPORT-MF-035 / A Study to Evaluate Safety and Efficacy of Selinexor Versus Treatment of Physician's Choice in Participants With Previously Treated Myelofibrosis

Active, not recruiting

Μία φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του μεμονωμένου παράγοντα Σελινεξόρης σε σύγκριση με τη θεραπεία επιλογής ιατρού, σε ασθενείς με Μυελοΐνωση που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04562870

2020-003809-60 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Β’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΠΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", Υπευθ. Καθ. Π.Τσιριγώτης

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Σ. Δελήμπαση

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Υπευθ. Καθ. Α. Συμεωνίδης

Protocol No:Μ16-109 A Study Evaluating Tolerability and Efficacy of Navitoclax Alone or in Combination With Ruxolitinib in Participants With Myelofibrosis (REFINE)

Active, not recruiting

Μία Δοκιμή Ανοιχτού Σχεδιασμού, Φάσης 2, που Αξιολογεί την Ανεκτικότητα και την Αποτελεσματικότητα της Ναβιτοκλάξης ως Μονοθεραπείας ή σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη σε Ασθενείς με Μυελοΐνωση (REFINE)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03222609

2017-001398-17 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Protocol No: Μ16-191 / Study of Oral Navitoclax Tablet In Combination With Oral Ruxolitinib Tablet When Compared With Oral Ruxolitinib Tablet To Assess Change In Spleen Volume In Adult Participants With Myelofibrosis (TRANSFORM-1)

Active, not recruiting

Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Δοκιμή Φάσης 3 της Ναβιτοκλάξης σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη Έναντι της Μονοθεραπείας με Ρουξολιτινίμπη σε Ασθενείς με Μυελοΐνωση (TRANSFORM-1)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04472598

2020-000097-15 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"

Protocol No: M20.178 / Study of Oral Navitoclax Tablet in Combination With Oral Ruxolitinib Tablet to Assess Change in Spleen Volume in Adult Participants With Relapsed/Refractory Myelofibrosis (TRANSFORM-2)

Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Navitoclax σε συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη έναντι της καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας σε συμμετέχοντες με Υποτροπιάζουσα Ανθεκτική Μυελοΐνωση. (TRANSFORM-2)

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04468984

2020-000557-27 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ" , Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Protocol No: ACE-536-MF-002 / An Efficacy and Safety Study of Luspatercept (ACE-536) Versus Placebo in Subjects With Myeloproliferative Neoplasm-Associated Myelofibrosis on Concomitant JAK2 Inhibitor Therapy and Who Require Red Blood Cell Transfusions (INDEPENDENCE)

Μια φάση 3, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Luspatercept (ACE-536) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε άτομα με μυελοΐνωση που σχετίζεται με μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα σε ταυτόχρονη θεραπεία αναστολέων JAK2 και που απαιτούν μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων. (INDEPENDENCE)

Estimated Primary Completion Date : March 27, 2025
Estimated Study Completion Date : August 23, 2025

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04717414

2020-000607-36 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Υπευθ. Δ. Σωτηρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", Υπευθ. Καθ. Β. Παππά

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Ι. Κοτσιανίδης

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δημοφιλέστερα