Τελευταία νέα :

ΜΥΕΛΟϊΝΩΣΗ

Διαβάστηκε 953 φορές

Protocol: MANIFEST.2 / CPI 0610-04

Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ, του συνδυασμού Pelabresib (CPI-0610) και ρουξολιτινίμπης έναντι εικονικού φαρμάκου και ρουξολιτινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους με αναστολέα JAK ασθενείς, με μυελοΐνωση (MF)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ" , Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ 

Protocol: XPORT-MF-035

Μία φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του μεμονωμένου παράγοντα Σελινεξόρης σε σύγκριση με τη θεραπεία επιλογής ιατρού, σε ασθενείς με Μυελοΐνωση που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • .ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος, ΑΘΗΝΑ

Protocol No:Μ16-109

Μία Δοκιμή Ανοιχτού Σχεδιασμού, Φάσης 2, που Αξιολογεί την Ανεκτικότητα και την Αποτελεσματικότητα της Ναβιτοκλάξης ως Μονοθεραπείας ή σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη σε Ασθενείς με Μυελοΐνωση (REFINE)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

Protocol No: Μ16-191

«Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Δοκιμή Φάσης 3 της Ναβιτοκλάξης σε Συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη Έναντι της Μονοθεραπείας με Ρουξολιτινίμπη σε Ασθενείς με Μυελοΐνωση» (TRANSFORM-1)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ 

Protocol No: M20.178

«Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Navitoclax σε συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη έναντι της καλύτερης διαθέσιμης θεραπείας σε συμμετέχοντες με Υποτροπιάζουσα Ανθεκτική Μυελοΐνωση. (TRANSFORM-2)»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ

•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ" , Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ 

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Protocol No: ACE-536-MF-002

«Μια φάση 3, διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Luspatercept (ACE-536) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε άτομα με μυελοΐνωση που σχετίζεται με μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα σε ταυτόχρονη θεραπεία αναστολέων JAK2 και που απαιτούν μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων. (INDEPENDENCE)»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών