Τελευταία νέα :

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM

Διαβάστηκε 9526 φορές

1. MELETH CZAR

Ασθενείς με νέα διάγνωση ή υποτροπή Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom (Mελέτη CZAR). Τα δύο σκέλη είναι o συνδυασμός ibrutinib-carfilzomib έναντι ibrutinib μονοθεραπεία. Τα κυριότερα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού είναι:
Νέα διάγνωση συμπτωματικής νόσου με κλινικοπαθολογικά και ιστολογικά κριτήρια ή νόσος σε υποτροπή
Οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει ibrutinib ή carfilzomib
GFRclearance>40 ml/min
Μετρήσιμη νόσοςIGM>0,5g/dl
Γενοτυπικός έλεγχος για MYD88/CXCR4
ΣΧΗΜΑ: Carfilzomib 1,8,15 70 mg/m2 για 12 μήνες και ακολούθως ημέρες 1,15 για άλλους 12 μήνες (σύνολο 24) και ibrutinib στη δόση των 420mg καθημερινά για 7 έτη

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

2. CELLECTAR/ CLOVERWM

Μελέτηφάσης 2 CLR 131 ([18-(p-[131I]-iodophenyl) octadecylphosphocholine])
1. Aσθενείς Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom σε υποτροπή. Aσθενείς με λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα μπορούν να ενταχθούν (Sponsor approval).
2. Τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας για WM.
3. Μετρήσιμη νόσος IgM +/-λεμφαδένες
4. Ηb> 9, neutr> 1500, plts>75000 or 100000 ανλαμβάνει αντιπηκτική, GFR>30
5. PTT<1.3 ULN, INR <2.5
6. If patient is on full-dose anticoagulation therapy, the anticoagulation therapy must be reversible and reversal of the anticoagulation therapy must not be life-threatening
7. Exclusion: Ongoing anti-platelet therapy, except low-dose aspirin [e.g., 81 mg daily] for cardioprotection (e.g., clopidogrel (Plavix), ticagrelor (Brillinta), prasugrel (Effient))

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Protocol Nο.: HOVON 124 WM/ECWM-R2 (Ολοκληρώθηκε)
Προοπτική μελέτη φάσης Ι/ΙΙ του συνδυασμού κιτρικής ιξαζομίμπης, ριτουξιμάμπης και δεξαμεθαδόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή προϊούσα μακροσφαιριναιμία Waldenström.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

3. ECMW-1:DRC με ή χωρίς εβδομαδιαία χορήγηση μπορτεζομίδης - (Efficacy of First Line DRC +/- Bortezomib for Patients With Waldenström's Macroglobulinemia) Estimated Study Completion Date: April 2024

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01788020 / Active, not recruiting

Νέα διάγνωση Μακροσφαιριναιμίας
Αιμοπετάλια >50000/μλ και ουδετερόφιλα > 750/μλ
Μετρήσιμη νόσος (IgM > 500 mg/dl)
Βασικά κριτήρια αποκλεισμού είναι
Ενεργός λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας B ή C ή HIV
Νευροπάθεια ≥ βαθμού 2

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

3./ Completed 21-06-2022 ΜΕΛΕΤΗ BEIGENE (WM σε συμπτωματική υποτροπή) / A Study Comparing BGB-3111 and Ibrutinib in Participants With Waldenström's Macroglobulinemia (WM) (ASPEN)

 ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03053440 

Οι άρρωστοι τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε ibrutinib είτε τον νεώτερο αναστολέα της BTK BGB-3111 της BeiGene.
Μετρήσιμη νόσος με IgM ορού >0.5g/dL
Αιμοπετάλια πάνω από 30000, ουδετερόφιλα πάνω από 750
Κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30ml/min
Φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης
Δεν επιτρέπεται προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα τυροσινικής κινάσης
Δεν επιτρέπονται ασθενείς με παρατεταμένο QTcF

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών