Τελευταία νέα :

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM

Διαβάστηκε 8416 φορές

1. Protocol Nο.: HOVON 124 WM/ECWM-R2
Προοπτική μελέτη φάσης Ι/ΙΙ του συνδυασμού κιτρικής ιξαζομίμπης, ριτουξιμάμπης και δεξαμεθαδόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή προϊούσα μακροσφαιριναιμία Waldenström.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

2. ECMW-1:DRC με ή χωρίς εβδομαδιαία χορήγηση μπορτεζομίδης

Νέα διάγνωση Μακροσφαιριναιμίας
Αιμοπετάλια >50000/μλ και ουδετερόφιλα > 750/μλ
Μετρήσιμη νόσος (IgM > 500 mg/dl)
Βασικά κριτήρια αποκλεισμού είναι
Ενεργός λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας B ή C ή HIV
Νευροπάθεια ≥ βαθμού 2

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

3.ΜΕΛΕΤΗ BEIGENE (WM σε συμπτωματική υποτροπή)

Οι άρρωστοι τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε ibrutinib είτε τον νεώτερο αναστολέα της BTK BGB-3111 της BeiGene.
Μετρήσιμη νόσος με IgM ορού >0.5g/dL
Αιμοπετάλια πάνω από 30000, ουδετερόφιλα πάνω από 750
Κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30ml/min
Φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης
Δεν επιτρέπεται προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα τυροσινικής κινάσης
Δεν επιτρέπονται ασθενείς με παρατεταμένο QTcF

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 4. HO-164 (WM σε συμπτωματική υποτροπή)

Ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον μία γραμμή θεραπείας και θα λάβουν ιξαζομίμπη και υποδόρια ριτουξιμάμπη
Μετρήσιμη νόσος (>1000 mg/dl IgM)
Αιμοπετάλια > 75000/μλ; Ουδετερόφιλα >1000/μλ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών