Τελευταία νέα :

Μη HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Διαβάστηκε 8526 φορές

INCMOR0208-301

«Μια Φάσης 3, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Tafasitamab σε συνδυασμό με τη Λεναλιδομίδη Επιπροσθέτως της Ριτουξιμάμπης Έναντι της Λεναλιδομίδης Επιπροσθέτως της Ριτουξιμάμπης σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό (R/R) Οζώδες Λέμφωμα Βαθμού 1 έως 3α ή R/R Λέμφωμα Οριακής Ζώνης» (INCYTE)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

Protocol No.: PCYC-1141-CA
Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά-Τυφλή, ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Φάσης 3 του Αναστολέα της Κινάσης Τυροσίνης του Burton (BTK), Ibrutinib, σε συνδυασμό του Rituximab ως προς Εικονικό Φάρμακο στη Θεραπευτική Αγωγή Πρωτοθεραπευόμενων Ατόμων με Οζώδες Λέμφωμα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• Β’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Υπευθ. Επικ. Καθ. Π. Τσιριγώτης,ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ
• Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΧΕΠΑ», Υπευθ. κ. Ευδ. Χατζηχαρίση, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Υπευθ. κ. Αχ. Αναγνωστόπουλος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Υπευθ. Καθ. Γ. Βασιλόπουλος, ΛΑΡΙΣΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Υπευθ. Καθ. Α. Συμεωνίδης, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

PCYC 1143

Μελέτη του συνδυασμού Ibrutinib με venetoclax/placebo σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό λέμφωμα μανδύα.

Ιστολογική τεκμηρίωση
Μετρήσιμη νόσος σε τουλάχιστον 1 θέση ≥2.0 cm
Τουλάχιστον 1 και κατά μέγιστο 5 προηγούμενες γραμμές θεραπείας (1 να περιλαμβάνει rituximab)
Creatinine Clearance (CrCl) ≥30 mL/min
Δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει αγωγή με οποιοδήποτε BTK inhibitor ή venetoclax
Μη προθεραπευμένοι ασθενείς
<65 ετών ή >65 ετών με TP53 mutation

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

Protocol No.: 20130109
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανοσογονικότητας του ABP 798 σε σύγκριση με ριτουξιμάμπη, σε ασθενείς με Λέμφωμα μη Hodgkin (NHL) B-κυττάρων CD20+

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Protocol No.: MO39107
Μελέτη φάσης II για τη διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της Ατεζολιζουμάμπης που χορηγείται σε συνδυασμό με Ομπινουτουζουμάμπη ή με θεραπεία ANTI-CD20 Ριτουξιμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα, λέμφωμα οριακής ζώνης και μακροσφαιριναιμία Waldenström

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ, Υπευθ. κ. Μπακίρη Μαρία

Protocol No.: 20150291
Ανοικτή μελέτη φάσης II, για να προσδιορισθεί η επίδραση της Μπλινατουρομάμπης στην Ελάχιστη Υπολειμματική Νόσο σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου διάχυτο Λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα μετά από αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.

 ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ

Protocol No.:KCP-330-009/SADAL:
Μία φάσης 2β, ανοιχτή μελέτη του Selinexor (KPT-330) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό Διάχυτο Λέμφωμα από Β-μεγάλα κύτταρα (DLBCL)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟ", ΑΘΗΝΑ Υπευθ. Π. Τσιριγώτης
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", ΑΘΗΝΑ, Υπευθ. Θ. Βασιλακόπουλος
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

 

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών