Τελευταία νέα :

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Διαβάστηκε 9644 φορές

ACE-536-MDS-002

Μια Φάσης 3, Ανοικτής Επισημανσης, Τυχαιοποιημένη Μελέτη για τη Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του LUSPATERCEPT (ACE-536) έναντι της Εποετίνης Αλφα για τη Θεραπεία της Αναιμίας που Οφείλεται σε Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Πολύ Χαμηλού, Χαμηλού Ή Ενδιάμεσου Κινδύνου Σύμφωνα με το IPSS-R, σε Ασθενείς που δεν έχουν Λάβει ποτέ στο Παρελθόν ESA, οι οποίοι χρήζουν μετεγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων (COMMANDS) 

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", Υπευθ. Μ. Παγώνη, Αθήνα

. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Ρίο, Πάτρα

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Ι. Κοτσιανίδης, Αλεξανδρούπολη

CMBG453B12203
Μια Φάσης 2, Ανοιχτής Σήμανσης, ενός Σκέλους μελέτη του Sabatolimab σε συνδυασμό με Αζακυτιδίνη και Venetoclax σε ενήλικες ασθενείς με υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου κατα IPSS-R Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ).

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Ι. Κοτσιανίδης, Αλεξανδρούπολη

CMBG453B12301
Μια Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή , ελεγχόμενη με placebo πολυκεντρική μελέτη της Αζακυτιδίνης με η η χωρις MBG453 για τη θεραπεία ασθενών με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου κατα IPSS-R μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) ή με Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία-2 (CMML-2).

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Υπευθ. Ι. Κοτσιανίδης, Αλεξανδρούπολη

Pevonedistat-3001
Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟ»

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών