Τελευταία νέα :

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (ΡΝΗ)

Διαβάστηκε 5230 φορές

Protocol Νο: BO42161 

Μια Τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζομαμπης σε ενήλικους και εφήβους ασθενείς με Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) που λαμβάνουν την τρέχουσα περίοδο θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος. COMMODORE 1»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Protocol No: BO42162

«Μια Τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζομαμπης σε ενήλικους και εφήβους ασθενείς με Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος. (COMMODORE 2)»

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π. Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Protocol No.: APL2-202
Μία μελέτη Φάσης ΙΙα, ανοικτής επισήμανσης, πολλαπλών δόσεων για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της φαρμακοκινητικής του APL-2 με υποδόρια χορήγηση σε ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝΑ "ΑΤΤΙΚΟ", Υπευθ. κ. Βασιλική Παππά
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. κ. Μαρία Αγγελοπούλου

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών