Τελευταία νέα :

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (ΡΝΗ)

Διαβάστηκε 2323 φορές

Protocol No.: APL2-202
Μία μελέτη Φάσης ΙΙα, ανοικτής επισήμανσης, πολλαπλών δόσεων για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της φαρμακοκινητικής του APL-2 με υποδόρια χορήγηση σε ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝΑ "ΑΤΤΙΚΟ", Υπευθ. κ. Βασιλική Παππά
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. κ. Μαρία Αγγελοπούλου