Τελευταία νέα :

ΥΠΕΡΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Διαβάστηκε 905 φορές

Protocol Number: 217013- DESTINY

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of Depemokimab in Adults With Hypereosinophilic Syndrome (HES)

“Μια τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Κλινική Μελέτη για τη Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Depemokimab σε Ενήλικες Ασθενείς με Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο".

EudraCT Number: 2021-005692-39

Start Date*: 2022-08-03

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05334368

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υπευθ. Μ. Παγώνη, ΑΘΗΝΑ

Δημοφιλέστερα