Τελευταία νέα :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 1407 φορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.)

 • Το ΕΑΚΜΥΣ είναι το Πανελλήνιο Αρχείο Καταγραφής Ασθενών με ΜΔΣ και καταγράφει συστηματικά πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων εδώ και σχεδόν 20 έτη.
 • Οι καταγραφές οδήγησαν στη δημοσίευση σειράς επιδραστικών άρθρων σε υψηλού κύρους ιατρικά περιοδικά (18 δημοσιεύσεις στο PubMed).
 • Από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΑΚΜΥΣ λειτουργεί πλέον ως προοπτικό μητρώο και η πλατφόρμα του αναβαθμίστηκε και είναι πλέον απολύτως συμβατή με το Πανευρωπαϊκό μητρώο ΜΔΣ.
 • Στο ΕΑΚΜΥΣ συμμετέχουν περισσότερα από 20 κέντρα (κλινικές/τμήματα) σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Καθήκοντα/δραστηριότητες του γραμματέα/καταγραφέα:

 • Καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας ΜΔΣ και ενημέρωση για τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες (αλληλογραφία/συναντήσεις)
 • Τακτική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καταγραφείς έκαστου κέντρου για συλλογή και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων/καθυστερήσεων.
 • Τακτική – τουλάχιστον μηνιαία επίσκεψη στα νοσοκομεία/κέντρα των Αθηνών για έλεγχο/ενημέρωση των καταγραφών
 • Επίσκεψη τουλάχιστον δυο φορές ετησίως στα κέντρα καταγραφής εκτός Αθηνών (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη)
 • Συγκρότηση και κυκλοφορία του 6μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΑΚΜΥΣ, σε συνεργασία με τον στατιστικολόγο της ομάδας ΜΔΣ και τα μέλη της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο (κατά σειρά προτίμησης) ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, λοιπών ανωτάτων σχολών.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση Η/Υ, λειτουργία βάσεων δεδομένων.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Κάτοικος Αττικής
 • Διδακτορικό συναφές με καταγραφή ασθενών/συγκρότηση μητρώων ασθενών.
 • Μεταπτυχιακή επιμόρφωση στο παραπάνω ή συναφές πεδίο.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση βιοστατιστικής.
 • Προϋπηρεσία σε άλλα μητρώα ασθενών ή/και σε Κατ’ Ανάθεση Οργανισμό Έρευνας (CRO). Θα εκτιμηθεί ειδικά προϋπηρεσία σε σχέση με εξωτερικό έλεγχο ποιότητας ή διαπίστευση
 • Επιστημονικό έργο συναφές με το θέμα της προκήρυξης.

 

Σύμβαση/αμοιβή

 • Η αποζημίωση θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεχθέντος υποψήφιου, της διάρκειας και των εργατώρων απασχόλησής του.
 • Η συνολική αποζημίωση θα περιλαμβάνει και τις προγραμματισμένες μετακινήσεις σε κέντρα εκτός Αθηνών με κάλυψη των αποδεδειγμένων οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής, επιπλέον των τακτικών αποδοχών.
 • Ελάχιστος χρόνος σύμβασης 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης αλλά και με ποινική ρήτρα σε πρώιμη, αδικαιολόγητη, διακοπή της σύμβασης από τον/την προσληφθέντα/προσληφθείσα.

Πληροφορίες/επικοινωνία

 • Γιάννης Κοτσιανίδης – Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ, τηλ 6948483319, email:
 • Αργύρης Συμεωνίδης – Υπεύθυνος λειτουργίας του ΕΑΚΜΥΣ, τηλ 6944960012,email:
 • Ελευθερία Χατζημιχαήλ – Γραμματέας Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-MA, τηλ 6945616858, email:

 

Δημοφιλέστερα