Τελευταία νέα :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 472 φορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αποφάσισε να χορηγήσει μία υποτροφία, η οποία αφορά νέους Αιματολόγους, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας στον ερευνητικό τομέα μετά από θητεία σε Ερευνητικό Κέντρο του Εξωτερικού.
Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων Αιματολόγων με τις νεότερες τεχνικές, που, όπως είναι γνωστό, εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και την μεταφορά της γνώσης στον Ελλαδικό χώρο. Το συνολικό ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στα 20.000 ευρώ και είναι διάρκειας ενός έτους.

Τα κριτήρια και η διαδικασία για την επιλογή του υποτρόφου είναι τα κάτωθι:
1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν Αιματολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη θέση στο ΕΣΥ ή μόνιμη έμμισθη θέση στο Πανεπιστήμιο
2. Η ηλικία του υποψηφίου θα πρέπει να είναι έως και 45 ετών
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από 10 Απριλίου 2024 μέχρι 30 Ιουνίου 2024
4. Ο υποψήφιος υποβάλει τα εξής υποχρεωτικά έντυπα:
A. Bιογραφικό σημείωμα
B. Yπεύθυνη δήλωση ότι «δεν κατέχει μόνιμη ή μονιμοποιήσιμη θέση στο ΕΣΥ ή μόνιμη έμμισθη θέση στο Πανεπιστήμιο και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία ή κληροδότημα»
Γ. Δύο συστατικές επιστολές
Δ. Βεβαίωση του Κέντρου του εξωτερικού περί της αποδοχής του για χρονικό διάστημα ενός έτους
Ε. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου στο οποίο θα εκπαιδευθεί
5. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη στα Γραφεία της ΕΑΕ από Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ της Εταιρείας
6. Η έναρξη της εκπαίδευσης στο Κέντρο του εξωτερικού του επιλεγέντος υποτρόφου θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής

Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι 30 Ιουνίου 2024, ώρα 00.00 με ηλεκτρονική αλληλογραφία (), ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία της ΕΑΕ (Κηφισίας 27 - Αθήνα 11523), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 30 Ιουνίου 2024.
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με e-mail (), ή στο τηλέφωνο 210-7211806.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 08 Απριλίου 2024 10:41

Δημοφιλέστερα