Τελευταία νέα :

Κατευθυντήριες Οδηγίες και COVID-19 https://www.eae.gr/el/information/guidelines

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 4232 φορές

Δείτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε

https://www.eae.gr/el/information/guidelines

  • Τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ασφάλεια και την Επάρκεια Αίματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας νόσου COVID-19, μεταφρασμένες από το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
  • Τις συστάσεις Θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με COVID 19 από το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
  • Τις κατευθυντήριες Οδηγίες για Πολυμεταγγιζόμενους και Χρονίως παρακολουθούμενους Πάσχοντες από Αιμοσφαιρινοπάθειες και COVID19 (σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του ΕΟΔΥ (11ος 2020) από το ΤΜΗΜΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
  • Οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με Kακοήθειες συμπαγών οργάνων ή Aιματολογικές κακοήθειες και COVID-19, για τη συγγραφή των οποίων λήφθηκαν υπόψη οι γενικές συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι συστάσεις της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), οι συστάσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), οι γενικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ΑSCO), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιματολογίας (EHA), της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH), και της Ευρωπαϊκής Ομάδας Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT), όπως προσπελάστηκαν την 7η Απριλίου 2020.
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 16:51

Δημοφιλέστερα