Τελευταία νέα :

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για το Νέο Σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ειδικότητας

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 3073 φορές

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, με αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 46515/22-7-2021 που έχει αναρτηθεί και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ0Α9465ΦΥΟ-ΟΝΤ) και αρ.πρωτ. ΠΙΣ 10041/23-7-2021 με θέμα «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και τον τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους σε αυτές».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα