Τελευταία νέα :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 696 φορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αποφάσισε να χορηγήσει μία υποτροφία, η οποία αφορά νέους Αιματολόγους, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας στον ερευνητικό τομέα μετά από θητεία σε Ερευνητικό Κέντρο του Εξωτερικού.

Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων Αιματολόγων με τις νεότερες τεχνικές, που, όπως είναι γνωστό, εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και την μεταφορά της γνώσης στον Ελλαδικό χώρο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες βελτίωσης των υπαρχουσών υποδομών στις Κλινικές ή / και τα Εργαστήρια που έχουν ενεργό παρουσία στο Ερευνητικό πεδίο. Το συνολικό ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στα 10.000 ευρώ και είναι διάρκειας έξι μηνών.

Τα κριτήρια και η διαδικασία για την επιλογή του υποτρόφου είναι τα κάτωθι:

1. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν Αιματολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη θέση στο Ε.Σ.Υ. ή θέση Επιμελητή Ε.Σ.Υ.

2. Η ηλικία του υποψηφίου θα πρέπει να είναι έως και 42 ετών

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από 23 Μαΐου 2022 μέχρι 31 Ιουλίου 2022

4. Ο υποψήφιος υποβάλει τα εξής υποχρεωτικά έντυπα:

A. Bιογραφικό σημείωμα

B. Yπεύθυνη δήλωση ότι «δεν κατέχει μόνιμη ή μονιμοποιήσιμη θέση στο ΕΣΥ και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία ή κληροδότημα»

Γ. Δύο συστατικές επιστολές

Δ. Βεβαίωση του Κέντρου του εξωτερικού περί της αποδοχής του για χρονικό διάστημα έξι μηνών

Ε. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου στο οποίο θα εκπαιδευθεί.

5. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη στα Γραφεία της ΕΑΕ από Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ της Εταιρείας

6. Η έναρξη της εκπαίδευσης στο Κέντρο του εξωτερικού του επιλεγέντος υποτρόφου θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής

7. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Ιουλίου 2022, ώρα 00.00 με ηλεκτρονική αλληλογραφία (), ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία της ΕΑΕ (Κηφισίας 27 - Αθήνα 11523), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 31 Ιουλίου 2022.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με e-mail (), ή στο τηλέφωνο 210-7211806.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 12:43

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών