Τελευταία νέα :

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Ε.Α.Ε. διοργανώνει στις 9 και 10 Απριλίου 2021 δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις με επίκαιρα θέματα που αφορούν την διαχείριση του Πολλαπλού Μυελώματος . 

Η πρώτη εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα θεραπευτικά κενά στο ΠΜ και στη σύγχρονη αντιμετώπισή τους με τη χρήση νεότερων φαρμάκων, ενώ η δεύτερη θα εστιάσει στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης της νόσου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί για ακόμη μια φορά στην ανάλυση κλινικών περιπτώσεων τις οποίες θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμες για τους συναδέλφους μας, ειδικούς και ειδικευομένους.

Σκοπός μας, όπως πάντα, είναι να φέρουμε τους συναδέλφους Αιματολόγους σε επαφή με τα φλέγοντα ζητήματα διαχείρισης του ΠΜ. Οι συντονιστές/τριες, σχολιαστές/τριες και ομιλητές/τριες που επιλέχθηκαν αποτελούν όλοι και όλες ενεργά και δραστήρια μέλη του τμήματός μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου και τεράστια κλινική εμπειρία.

Ως  Διοικούσα Επιτροπή έχουμε την πεποίθηση ότι, παρά την τεράστια παγκόσμια υγειονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες, προς όφελος πάντα των ασθενών μας.

Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής,

Ο Πρόεδρος
Καθ. Ευάγγελος Τέρπος

(Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα ΕΔΩ)

Πρόσφατα αναφέρθηκαν περιπτώσεις εμφάνισης ταυτόχρονα θρομβοπενίας και θρομβώσεων μετά από εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2 με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑΖ). Στη βιβλιογραφία η επιπλοκή αυτή αναφέρεται ως Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). Παρά τις ανωτέρω αναφορές, η σχέση του οφέλους από το εμβόλιο για την πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2 θεωρείται ότι υπερτερεί έναντι του κινδύνου από τις επιπλοκές σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ).

Η συχνότητα εμφάνισης θρομβώσεων σε συνήθεις θέσεις (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κάτω άκρων, πνευμονική εμβολή) μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο της ΑΖ δεν διαφέρει από εκείνη στον γενικό πληθυσμό.

Εμφάνιση θρομβοπενίας χωρίς θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της ΑΖ μπορεί να οφείλεται σε ποικίλα αίτια. Διαχρονικά έχει παρατηρηθεί θρομβοπενία μετά από τη χορήγηση πολλών εμβολίων, τα οποία περιλαμβάνονται στα καθιερωμένα προγράμματα εμβολιασμών σε παγκόσμια κλίμακα.

Το σύνδρομο VIPIT είναι μια πολύ σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή, που έχει συσχετισθεί με το εμβόλιο της ΑΖ και συνδυάζει θρομβοπενία και θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις, συχνότερα στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου και στα σπλαγχνικά αγγεία. Η συχνότητα αναφέρεται σε 1έως 8 περιπτώσεις ανά 1.000.000 δόσεων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η επιπλοκή παρουσιάζεται κατά κανόνα σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. Ο χρόνος εμφάνισης του συνδρόμου κυμαίνεται από 4 έως 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Με βάση την έως τώρα μελέτη των περιστατικών, θεωρείται ότι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός είναι ανοσολογικός και ανάλογος της θρομβοπενίας από ηπαρίνη (Heparin Induced Thrombocytopenia/ΗΙΤ). Οφείλεται δε στη δημιουργία αντισωμάτων έναντι του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (Platelet Factor 4/PF4), χωρίς όμως προηγούμενη έκθεση του ασθενούς σε ηπαρίνη.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη συσχέτιση του συνδρόμου με προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης, θρομβοπενία ή κληρονομική θρομβοφιλία.

Είναι εξαιρετικής σημασίας η έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου VIPIT και η κατάλληλη αντιμετώπιση για την αίσια έκβαση των ασθενών.
Οι ασθενείς που εμφανίζουν μόνο θρομβοπενία ή μόνο θρόμβωση μετά τη χορήγηση του εμβολίου ΑΖ συνιστάται να υποβάλλονται στον κατάλληλο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και να είναι σε στενή παρακολούθηση.

Σε κάθε ασθενή που εμφανίζεται με θρομβοπενία (αιμοπετάλια <150.000/μL) και θρόμβωση ή συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση (ζάλη, επίμονη και σοβαρή κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης, εστιακή νευρολογική συνδρομή, κοιλιακό ή θωρακικό άλγος, δύσπνοια, οίδημα και ερυθρότητα σκέλους, ωχρότητα και ψυχρότητα άκρου), εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να διενεργείται ο κάτωθι έλεγχος:

 • Γενική αίματος και επίχρισμα για την επιβεβαίωση της θρομβοπενίας

           και τη διαφορική διάγνωση εναλλακτικών αιτίων αυτής

 • Έλεγχος πήξης που περιλαμβάνει PT, aPTT, ινωδογόνο και D-dimers
 • Διαγνωστικός απεικονιστικός έλεγχος για ανάδειξη αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς.

Επί αυξημένων επιπέδων D-dimers και θρομβοπενίας (χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από το επίχρισμα του αίματος) και παρουσίας κλινικών ή απεικονιστικών ενδείξεων θρόμβωσης, θεωρείται πιθανή η διάγνωση VIPIT. Για την επιβεβαίωση του συνδρόμου VIPIT απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για ΗΙΤ, που περιλαμβάνει δύο στάδια:

- Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος PF4 και ηπαρίνης με ανοσολογική μέθοδο (ELISA) και

- Λειτουργική δοκιμασία της ικανότητας των αντισωμάτων για ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

Ο έλεγχος αντισωμάτων για ΗΙΤ παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία για τη διάγνωση του συνδρόμου VIPIT.

Η λειτουργική δοκιμασία δεν είναι αναγκαίο να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου να ληφθούν θεραπευτικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι, όταν κριθεί απαραίτητη, διενεργείται μόνο στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η θεραπεία των ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη VIPIT είναι παρόμοια με τη θεραπεία του συνδρόμου ΗΙΤ και περιλαμβάνει:

 • Αποφυγή χορήγησης οποιασδήποτε μορφής ηπαρίνης (κλασσικής ή χαμηλού μοριακού βάρους) και χορήγηση εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής σε θεραπευτική δόση, παρεντερικά (Fondaparinux/Arixtra®) ή από του στόματος (DOACs: rivaroxaban/Xarelto®, apixaban/Eliquis®, ή dabigatran etexilate/Pradaxa®). Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση ηπαρίνης για οποιοδήποτε λόγο πχ ηπαρινισμός φλεβοκαθετήρων
 • Αποφυγή μετάγγισης αιμοπεταλίων, εκτός αν υπάρχει απειλητική για τη ζωή αιμορραγία
 • Xορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης (IVIG) σε δόση 1g/kg ΣΒ/ημέρα για 2 ημέρες
 • Xορήγηση στεροειδών (Δεξαμεθαζόνη 40mg/ημέρα για τέσσερις ημέρες)
 • Θεραπευτική πλασμαφαίρεση μπορεί να απαιτηθεί σε πολύ σοβαρές και/ή ανθεκτικές καταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται επικοινωνία με αιματολόγο.
 • Χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων δεν συνιστάται με βάση την μέχρι τώρα υπάρχουσα εμπειρία
 • Αποφυγή χορήγησης αγωνιστών της θρομβοποιητίνης (Romiplostin, Eltrombopag)

H επικοινωνία του θεράποντος με αιματολόγο μπορεί να απαιτηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν διλήμματα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ του συνδρόμου VIPIT και άλλων συνδρόμων που συνδυάζουν θρομβοπενία και θρόμβωση (ΔΕΠ, Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο).

Οι ανωτέρω συστάσεις θα επικαιροποιούνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα εφόσον υπάρχουν νεότερα δεδομένα.

Οι θεράποντες ιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ασθενείς με πιθανό ή επιβεβαιωμένο VIPIT και χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη, μπορούν να επικοινωνούν με εξειδικευμένους αιματολόγους μέσω της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: και

Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνονται όλες οι περιπτώσεις θρομβοπενίας, θρομβώσεων και συνδρόμου VIPIT, ιδιαίτερα δε αυτές που σημειώθηκαν εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό. Η δήλωση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απευθείας αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών του ΕΟΦ, στο https://kitrinikarta.eof.gr. Επίσης, συστήνεται να αποστέλλεται ενημέρωση και στη Γραμματεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, και

Ηλίας Κυριάκου
Ιωάννης Μπαλταδάκης
Μαρία Παγώνη

Τμήμα "Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων" της Ε.Α.Ε

Σύμφωνα με τις οδηγίες της TMS, ο εμβολιασμός έναντι του ιού SARS-COV-2 θεωρείται ασφαλής για τους ασθενείς με Δερματική και Συστηματική Μαστοκυττάρωση.

Συνιστάται ο ασθενής να λάβει αντισταμινικό, μία ώρα πριν από τον εμβολιαμό. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να φέρουν μαζί τους στυλό αδρεναλίνης (EPI-PEN).

Διαβάστε τις οδηγίες της The Mast Cell Disease Society εδώ

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (επικαιροποίηση 5/2/21).. (διαβάστε περισσότερα)

Νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19 που έχουν έστω και  ένα παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση (ηλικία, ακινητοποίηση, αναπνευστική δυσχέρεια κλπ) προφυλάσσονται..(διαβάστε περισσότερα)

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διοργανώνει για 7η συνεχόμενη χρονιά τα Ετήσια Προγράμματα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης 2020-2021, τα οποία γίνονται διαδικτυακά σε τακτική εβδομαδιαία βάση και προβάλλονται μέσω live streaming.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης καλύπτουν όλα τα επίκαιρα ιατρικά θέματα και προσφέρουν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες το https://www.iatriko.gr/el/content/epimorfotika-amaroysioy-2020-2021?cl=609

 

Οδηγίες για τον Εμβολιασμό Ασθενών με Αιματολογικά Νοσήματα έναντι του ιού SARS-COV-2

Μαρία Παγώνη
Ιωάννης Μπαλταδάκης
Ιωάννης Μπάτσης

Για το ΔΣ της ΕΑΕ

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Ι. Εισαγωγή
Σε μια εποχή που υπάρχει παγκόσμια αβεβαιότητα για την πανδημία του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 και απορρύθμιση της κανονικότητας, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα..(διαβάστε περισσότερα)

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΦΙΕ)

27o Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
&
15ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

SAVE THE DATE: 16 – 18 Απριλίου
Epirus Palace Hotel, Ιωάννινα

 Εγγραφές ΕΔΩ
(Εγγραφές Early Bird έως 17/01/2021)

Υποβολή εργασιών ΕΔΩ
(Οι δηλώσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως και 14/02/2021)

 Όλες οι νέες πληροφορίες, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

 

 

 

 

Δείτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε

https://www.eae.gr/el/information/guidelines

 • Τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ασφάλεια και την Επάρκεια Αίματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας νόσου COVID-19, μεταφρασμένες από το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
 • Τις συστάσεις Θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με COVID 19 από το ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
 • Τις κατευθυντήριες Οδηγίες για Πολυμεταγγιζόμενους και Χρονίως παρακολουθούμενους Πάσχοντες από Αιμοσφαιρινοπάθειες και COVID19 (σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του ΕΟΔΥ (11ος 2020) από το ΤΜΗΜΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
 • Οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με Kακοήθειες συμπαγών οργάνων ή Aιματολογικές κακοήθειες και COVID-19, για τη συγγραφή των οποίων λήφθηκαν υπόψη οι γενικές συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι συστάσεις της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), οι συστάσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), οι γενικές συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ΑSCO), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιματολογίας (EHA), της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH), και της Ευρωπαϊκής Ομάδας Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT), όπως προσπελάστηκαν την 7η Απριλίου 2020.

Μετά την ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμο της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας θα λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00 έως τις 15.00.

Την Παρασκευή θα είναι κλειστά.

Η επικοινωνία θα γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω email και δεν θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Γραμματεία Ε.Α.Ε

Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσουμε στο 31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί ως υβριδικό από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Το 31ο ΠΑΣ επρόκειτο να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο η νέα πραγματικότητα που διαμόρφωσε η πανδημία από τον ιό SARS-COV-2 και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας κατά τους φθινοπωρινούς μήνες του 2020, οδήγησε την Οργανωτική Επιτροπή στην “αναγκαστική“ επιλογή της διεξαγωγής του Συνεδρίου μας, χωρίς τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, τα δεδομένα διαρκώς αλλάζουν, έτσι λοιπόν το Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί ως υβριδική εκδήλωση στην Αθήνα, με περιορισμένο αριθμό συνέδρων.

Η πρόοδος που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της Αιματολογίας, κάνει επιτακτική την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των Αιματολόγων και όλων των Επαγγελματιών Υγείας που ασχολούνται με τον αιματολογικό ασθενή, προκειμένου να εξασφαλισθεί για τους ασθενείς μας η βέλτιστη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Αυτός είναι ο κύριος στόχος όλων των επιστημονικών εκδηλώσεων της Ε.Α.Ε, με κορυφαία το Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεότερων επιστημονικών εξελίξεων, η ανάδειξη της επιστημονικής δραστηριότητας των Ελλήνων Αιματολόγων, η ανταλλαγή απόψεων και η οικοδόμηση συνεργασιών.

Δυστυχώς οι συνέπειες της πανδημίας δυσχεραίνουν την υλοποίηση των δύο τελευταίων στόχων. Το στοίχημα λοιπόν για το Συνέδριο του 2020 είναι να διατηρήσει ακόμα, και στις παρούσες συνθήκες το καλύτερο δυνατό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνέδρων, ώστε να ευοδωθούν περαιτέρω συνεργασίες.

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, η τρέχουσα κατάσταση να μην επηρεάσει την αρτιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διάρκεια του οποίου θα είναι και φέτος δύο ημέρες, ενώ θα προηγηθεί μία ημέρα με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Φαρμακευτικών Εταιρειών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 31ου ΠΑΣ θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά συμπόσια, επιστημονικές αντιπαραθέσεις, διαλέξεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις και, όπως πάντα, το “Βήμα του Υποτρόφου” του Ιδρύματος της ΕΑΕ και τα συμπόσια για Νοσηλευτές και Τεχνολόγους. Μια ακόμη καινοτομία θα είναι η προσθήκη ειδικής θεματικής ενότητας υπό τον τίτλο “Πειραματική Αιματολογία, Βασική και Μεταφραστική Έρευνα“, η οποία θα συμπεριλάβει τις σχετικές πρωτότυπες εργασίες, καθώς υπάρχουν στην Ελλάδα σημαντικοί ερευνητές στα πεδία αυτά με διεθνή απήχηση, ενώ ο χώρος συνεχώς διευρύνεται και απέχει πλέον σημαντικά από την παραδοσιακή κλινική έρευνα.

Επίσης, σε “εναρμόνιση“ με τις ανάγκες που επιβάλλει η πανδημία, θα υπάρξει ειδική συνεδρία για το θέμα της λοίμωξης COVID-19, τις συνέπειες στη φροντίδα των αιματολογικών ασθενών και τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς ο ιός είναι ακόμη εδώ και ενδέχεται να υπάρξει νέα έξαρση που θα απαιτήσει υπεύθυνη στάση και εξειδικευμένες δράσεις.

Προφανώς βέβαια αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, όπως υπαγορεύουν και οι τρέχουσες οδηγίες δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση των παραδοσιακών τελετών έναρξης και λήξης.

Ωστόσο η πρώτη μέρα του Συνεδρίου θα κλείσει με μία ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εναρκτήρια ομιλία.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν έγκριτοι ομιλητές από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, ορισμένοι εκ των οποίων, θα συμμετάσχουν διαδικτυακά για πρακτικούς λόγους.

Παρά την πρωτοφανή αυτή κατάσταση, φιλοδοξούμε να σταθούμε αντάξια στην παράδοση των επιτυχημένων Αιματολογικών Συνεδρίων.

Η Επιστημονική Επιτροπή του 31ου ΠΑΣ, με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των Επιστημονικών Τμημάτων, θα καταρτίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχοντας ως στόχο την πολυεπίπεδη προσέγγιση των ερευνητικών, κλινικών και θεραπευτικών δεδομένων και εξελίξεων στην Αιματολογία.

Η ενεργός συμμετοχή όλων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, που εγγυάται την επιτυχία του Συνεδρίου μας.

Καλή αντάμωση!

Δείτε το  Πρόγραμμα εδώ

 e Posters εδώ

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών