Τελευταία νέα :

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας, 12-14 Μαΐου 2023

Ξενοδοχείο Elite City Resort

Δείτε την Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.)

 • Το ΕΑΚΜΥΣ είναι το Πανελλήνιο Αρχείο Καταγραφής Ασθενών με ΜΔΣ και καταγράφει συστηματικά πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων εδώ και σχεδόν 20 έτη.
 • Οι καταγραφές οδήγησαν στη δημοσίευση σειράς επιδραστικών άρθρων σε υψηλού κύρους ιατρικά περιοδικά (18 δημοσιεύσεις στο PubMed).
 • Από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΑΚΜΥΣ λειτουργεί πλέον ως προοπτικό μητρώο και η πλατφόρμα του αναβαθμίστηκε και είναι πλέον απολύτως συμβατή με το Πανευρωπαϊκό μητρώο ΜΔΣ.
 • Στο ΕΑΚΜΥΣ συμμετέχουν περισσότερα από 20 κέντρα (κλινικές/τμήματα) σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Καθήκοντα/δραστηριότητες του γραμματέα/καταγραφέα:

 • Καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας ΜΔΣ και ενημέρωση για τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες (αλληλογραφία/συναντήσεις)
 • Τακτική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καταγραφείς έκαστου κέντρου για συλλογή και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων/καθυστερήσεων.
 • Τακτική – τουλάχιστον μηνιαία επίσκεψη στα νοσοκομεία/κέντρα των Αθηνών για έλεγχο/ενημέρωση των καταγραφών
 • Επίσκεψη τουλάχιστον δυο φορές ετησίως στα κέντρα καταγραφής εκτός Αθηνών (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη)
 • Συγκρότηση και κυκλοφορία του 6μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΑΚΜΥΣ, σε συνεργασία με τον στατιστικολόγο της ομάδας ΜΔΣ και τα μέλη της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο (κατά σειρά προτίμησης) ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, λοιπών ανωτάτων σχολών.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση Η/Υ, λειτουργία βάσεων δεδομένων.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Κάτοικος Αττικής
 • Διδακτορικό συναφές με καταγραφή ασθενών/συγκρότηση μητρώων ασθενών.
 • Μεταπτυχιακή επιμόρφωση στο παραπάνω ή συναφές πεδίο.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση βιοστατιστικής.
 • Προϋπηρεσία σε άλλα μητρώα ασθενών ή/και σε Κατ’ Ανάθεση Οργανισμό Έρευνας (CRO). Θα εκτιμηθεί ειδικά προϋπηρεσία σε σχέση με εξωτερικό έλεγχο ποιότητας ή διαπίστευση
 • Επιστημονικό έργο συναφές με το θέμα της προκήρυξης.

 

Σύμβαση/αμοιβή

 • Η αποζημίωση θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεχθέντος υποψήφιου, της διάρκειας και των εργατώρων απασχόλησής του.
 • Η συνολική αποζημίωση θα περιλαμβάνει και τις προγραμματισμένες μετακινήσεις σε κέντρα εκτός Αθηνών με κάλυψη των αποδεδειγμένων οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής, επιπλέον των τακτικών αποδοχών.
 • Ελάχιστος χρόνος σύμβασης 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης αλλά και με ποινική ρήτρα σε πρώιμη, αδικαιολόγητη, διακοπή της σύμβασης από τον/την προσληφθέντα/προσληφθείσα.

Πληροφορίες/επικοινωνία

 • Γιάννης Κοτσιανίδης – Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ, τηλ 6948483319, email:
 • Αργύρης Συμεωνίδης – Υπεύθυνος λειτουργίας του ΕΑΚΜΥΣ, τηλ 6944960012,email:
 • Ελευθερία Χατζημιχαήλ – Γραμματέας Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-MA, τηλ 6945616858, email:

 

1st IPIG Conference

Recent Advances in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria; Hemolysis, Bone Marrow Failure & Thrombosis In person

18-19 Μαΐου 2023

Harrogate, UK

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

BeiGeneius Hematology Summit, Berlin

 Title: Chronic lymphocytic leukemia and the evolving role of BTK inhibitors

March 24 & 25, 2023,   Berlin, Germany

Registration at https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HcFf1J-uyEOC3dNKRLkHv3jL-Ppy6QZDhJlkCD4BgP9UQlRZT1Q4T1E2UlJLWFdRQVNZUFdWOVpKMi4u%20


BeiGeneius Webinar #11

Title: ‘Expert review of ASH 2022: Actionable insights for CLL and indolent lymphomas’

Wednesday, March 1, 2023 at 18:00-19:00 CET

Virtual registration at https://beigeneius.com/webinar/814/expert-review-of-ash-2022/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

7-9/4/2023  

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΜΑΪΟΣ

5-6/5/2023 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΔΥΣΚΡΑΣΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

23-25/6/23 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

WORKSHOP ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ: «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

22-23/9/2023  

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13-15/10/2023 ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ      

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

9-11/11/2023

34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ

                                              

 

 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξειδίκευσης στα "Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα".

Το πρόγραμμα παρέχεται για πρώτη φορά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ).

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που αφορούν στην κλινική έρευνα, παραγωγή, πιστοποίηση, αξιολόγηση, διαχείριση, εμπορία και αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκπαιδευτές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα των τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:
https://biotech.cce.uoa.gr

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΑΕ "ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ", "ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ" και "ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ"

20--22 Οκτωβρίου 2022

Ναύπλιο, Ξενοδοχείο Nafplia Palace

Δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα εδώ

Εγγραφές και διαδικτυακή παρακολούθηση στο https://client.bluetree.events/HSH-meeting_20-22_Oct2022/login

 

Το Αιματολογικό-Ογκολογικό Τμήμα του Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο" διοργανώνει στις 30/9-1/10 εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο "Ορθή πρακτική για τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών στην Ελλάδα σήμερα". Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους και όλες τους/τις επαγγελματίες υγείας και έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την εξοικείωση με τις διαδικασίες των κλινικών μελετών. Η εγγραφή είναι δωρεάν (στην ιστοσελίδα DROMENA  https://dromena.gr/  ) και θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ

Πληροφορίες https://dromena.gr/onco-seminar-2022/

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών