Θεραπευτικές Στρατηγικές στα Χρόνια της Βιολογίας

Published in Workshops
Read 2917 times

Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων "Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων" και "Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας"

Καβάλα, 6 - 8 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ